Kvalitāte

Mums ir svarīgi nodrošināt augstu pakalpojumu izplides kvaltitāti atrunātajā termiņā par konkurētspējīgu cenu.

Prometal Group ir sertificēts atbilstoši  ISO 1090-1:2009+A1:2011 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 prasībām.


Lai nodrošinātu augstu kvalitāti mūsu uzņēmumā:

  • pilnveidojam darbinieku zināšanas(mūsu metinātāji ir ISO 9609-1 135 sertificēti );
  • nepārtraukti uzlabojam darba apstākļus;
  • modernizējam un optimizējam tehnoloģiskos procesus;
  • veicam kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu;
  • veicam pasūtījumu plūsmas plānošanu, mērījumus un uzlabošanu(izmantojam uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu Monitor ERP ).


Individuāls piedāvājums

Sazinieties ar mums, lai iegūtu inviduālu piedāvājumu jūsu projektam.